Platformy grywalizacyjne

WYBIERZ JĘZYK:

ENGLISH | POLSKI

GRYWALIZACJA 3.0

WIRTUALNE GRY DLA BIZNESU

Platforma grywalizacyjna LEVELUTION wykorzystuje wirtualne gry komputerowe do wspierania realizacji celów biznesowych. Kluczowym elementem naszej strategii jest wciągnięcie użytkowników w zaawansowany świat gry, w którym postęp w całości uzależniony jest od osiągnięć biznesowych gracza. Im lepiej użytkownik realizuje targety sprzedażowe, efektywnościowe, jakościowe i szkoleniowe, tym więcej otrzymuje wirtualnej waluty umożliwiającej rozwój w świecie gry. Tak skonstruowana strategia motywacyjna przyczynia się do kilkunastoprocentowych wzrostów sprzedaży, promuje regularne śledzenie sprawozdań biznesowych i wspiera długoterminowe zaangażowanie użytkowników platformy grywalizacyjnej.


WIRTUALNY ŚWIAT GRY, REALNE CELE BIZNESOWE

Kluczowymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności programu grywalizacyjnego LEVELUTION jest spójne połączenie wirtualnego świata gry z twardymi celami biznesowymi. W ramach naszych programów realne wyzwania biznesowe stają się elementami sfabularyzowanego świata. Realizacja wyzwań sprzedażowych nagradzana jest wirtualnymi zasobami, umożliwiającymi rozwój w świecie gry.

ROZBUDOWANA WARSTWA BIZNESOWA

Platforma grywalizacyjna LEVELUTION dysponuje rozbudowaną warstwą biznesową, umożliwiającą przydzielanie graczom indywidualnych lub grupowych targetów sprzedażowych, efektywnościowych, jakościowych i szkoleniowych. Osiągnięcia graczy mogą być zestawiane w rankingach biznesowych przypisanych do poszczególnych zadań lub syntetycznych wskaźników biznesowych (uwzględniających realizację wielu KPI o zróżnicowanych wagach).

MAŁE NAGRODY, DUŻE ZAANGAŻOWANIE

80% kosztów tradycyjnych programów lojalnościowych to koszty samych nagród. Grywalizacja umożliwia obcięcie tego typu wydatków nawet o 100%. Wytłumaczeniem tego fenomenu jest to, że dużo bardziej cenimy ciekawe wyzwania i rozwój naszych kompetencji niż nagrody rzeczowe. Tylko 2% użytkowników platform grywalizacyjnych wskazuje realne nagrody jako główny czynnik motywacyjny. Dla większości kluczowy wpływ na zaangażowanie ma możliwość awansu na wyższy poziom, gromadzenie punktów doświadczenia i szybka informacja zwrotna na temat czynionych postępów.

INTUICYJNY INTERFACE, ROZBUDOWANY BACKEND

Dobrze zdefiniowana mechanika gry, jasno określone cele i warunki sukcesu oraz prosty onboarding gracza to podstawowe czynniki, bez których żaden program grywalizacyjny nie może odnieść sukcesu. Nasza platforma grywalizacyjna opiera się na przejrzystym interfejsie i konfigurowalnym backendzie o otwartej architekturze. Umożliwia ona tworzenie wyzwań, definiowanie zautomatyzowanych komunikatów, ustalanie reguł przyznawania punktów, poziomów i odznak oraz balansowanie mechaniki gry w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe.

49% Twoich klientów i pracowników to gracze

Najnowsze badania pokazują, że 49% populacji państw rozwiniętych ma regularną styczność z grami komputerowymi, a statyczny gracz spędza średnio ok. 8 godzin tygodniowo w wirtualnym świecie. Oznacza to, że 49% Twoich klientów i pracowników posiada elementarną gotowość, aby poświęcić swój czas na interakcje z platformą grywalizacyjną, pod warunkiem że mechanika gry będzie wystarczająco angażująca.
SPRAWDŹ, JAK EFEKTYWNIE WYKORZYSTAĆ WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA ROZWOJU SWOJEGO BIZNESU, ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA I LOJALNOŚCI KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin